Monday, August 4, 2008

ILMU DAN PERANANNYA DALAM PENGISLAHAN MASYARAKAT...


Sesungguhnya benarlah maksud yang ingin disampaikan oleh sepotong ungkapan Arab yang menyebut:

من أراد الدنيا فعليه بالعلم
ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم
ومن أراد هما معا فعليه بالعلم...

"Barangsiapa yang inginkan dunia maka hendaklah ia (mencapainya) dengan ilmu,
barangsiapa yang inginkan akhirat maka hendaklah ia (mencapainya) dengan ilmu,
dan barangsiapa inginkan kedua-duanya sekali maka hendaklah ia (mencapainya) dengan ilmu..."

Saya kira apa yang dimaksudkan dengan ungkapan inginkan dunia dan inginkan akhirat bermaksud kejayaan yang ingin dicapai daripada keduanya. Kejayaan inilah yang menjadi hak istimewa segelintir insan yang pernah melalui kehidupan di dunia dan di akhirat. Kejayaan yang mereka raih hasil dari pengaplikasian ilmu yang diperolehi. Ilmu yang berjaya meletakkan diri mereka di posisi Khair Ummah (sebaik-baik ummah) yang di jelaskan di dalam firman Allah taala ini:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله...

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah.."

Ternyata untuk menjadi sebaik-baik umat kita harus melaksanakan kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ia tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan setelah keimanan kepada Allah dipasakkan di sanubari. Bahkan keimanan tidak akan wujud melainkan setelah adanya ilmu. Maka untuk menaiki darjat sebaik-baik umat, ilmu adalah prasyarat yang wajib dipenuhi.

Lantaran peranan dan kepentingan ilmu dalam usaha mengislah kondisi masyarakat ini Allah taala bertitah di dalam al-Quran:

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون..

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya."

Maka tidak dapat disangkal lagi bahawa menuntu ilmu menjadi kewajipan untuk memenuhi kewajipan membina individu dan masyarakat yang terbaik dan berkualiti.

Lantas di sini dapat juga disimpulkan bahawa rosaknya institusi masyarakat hari ini adalah natijah kegagalan usaha mengislah kondisi mereka. Dan kegagalan ini berlaku hasil lemahnya iman dan penguasaan ilmu di kalangan umat islam.

Sayugia itu saya mengambil kesimpulan ini sebagai pengajaran dan pedoman buat diri. Bahkan lebih dari itu saya mengharapkan ia menjadi muhasabah supaya tanggung jawab yang dipikul ini tidak disia-siakan serta menjadi noktah bidayah untuk mengatur strategi dan perancangan demi agama Islam yang tercinta semampunya.


Sent from my phone using trutap


0 ulasan: