Monday, May 12, 2008

Taqwa Jalan Menuju Kebahagiaan dan Kejayaan...

Firman Allah taala:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.

Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah Mempersatukan hatimu, sehingga dengan kurnia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat." [Ali Imran:102-105].

Dalam ayat di atas, terdapat perintah Allah taala terhadap hamba-hamba-Nya supaya bertakwa. Seolah-olah Dia telah menghimpunkan segala kebaikan di dalamnya. Supaya dengan ketakwaan tersebut orang-orang beriman bisa mencapai kejayaan dan bisa merebut segala kebaikan, kebahagiaan dan kejayaan sebagai rahmat Allah taala kepada mereka.

Takwa merupakan pesanan Allah taala kepada umat-umat terdahulu dan terkemudian. Firman-Nya:

"Kami telah Memerintahkan kepada orang yang diberikan kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu agar bertakwa kepada Allah." [An-Nisa':131]

Maka tidak ada kebaikan pada masa kini dan akan datang, yang bersifat nyata atau tersembunyi melainkan takwa menjadi jalan penghubungnya dan wasilah yang menyampaikan kita kepadanya.

Dan tiadak ada sebarang kejahatan pada masa kini dan akan datang, yang bersifat nyata atau tersembunyi melainkan takwalah perisai yang menepisnya dan benteng yang menyelamatkan daripada segala kemudaratan.

Betapa banyak di dalam al-Quran ayat-ayat yang mengaitkan ketakwaan dengan kebaikan dan kebahagiaan. Di antaranya kebersamaan dan pemeliharaan-Nya kepada kita yang bersumber dari rasa takwa sebagaimana firman-Nya:

"Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa." [An-Nisa':194].

Orang yang bertakwa juga akan dikurniakan ilmu dari sisi-Nya (ilmu Ladunni) sebagaimana firman-Nya:

"Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan Memberikan pengajaran kepadamu." [al-Baqarah:282].

Selain itu, rasa takwa memberikan kita keputusan yang tepat saat berdepan dengan perkara yang syubhah iaitu ketika berada di antara dua persimpangan halal dan haram dan ketika dihurung kemusykilan. Bahkan rasa takwa juga bertindak sebagai penghapus kesalahan dan dosa sebagaimana firman Allah:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan Memberika furqan (kemampuan membezakan yang hak dan batil) kepadamu dan Menghapus segala kesalahanmu dan Mengampuni (dosa-dosa)mu. Allah memiliki kurnia yang besar." [al-Anfal:29].

Ketakwaan juga bisa menyelamatkan kita daripada nyalaan api neraka sebagaimana firman-Nya:

"Dan Allah Menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati." [az-Zumar:61].

Ketakwaan adalah jalan keluar saat jiwa dihimpit kesusahan. Darinya terbit rezki dan kurnia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia menjanjikan kemudahan dan pahala yang besar seperti firman Allah taala:

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia Memberi rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." [at-Thalaq:2].

"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, nescaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya." [at-Thalaq:4].

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan Menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan Melipatgandakan pahala baginya." [at-Thalaq:5].

Begitu juga jaminan syurga bagi yang bertakwa. Firman Allah taala:

"Itulah syurga yang akan Kami Wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa." [Maryam:63].

Bahkan ketakwaanlah satu-satunya ukuran kemuliaan di dunia dan akhirat sebagaimana firman-Nya:

"Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." [al-Hujurat:13].

Ternyata dijadikan kemuliaan itu di sisi-Nya dengan sebab ketakwaan; bukan kerana keturunan, bukan kerana harta, bukan juga kerana paras atau apa-apa selainya.

Dan betapa banyak janji Allah dan Rasul kepada orang-orang yang bertakwa daripada kebaikan yang melimpah-ruah, kebahagiaan yang hakiki, darjat yang tinggi dan kejayaan yang abadi.

Maka bertepatanlah yang demikian dengan bait syair ini:

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka di situlah tempat yang #
diiring kepadanya peniaga yang untung."

Wallahu a'lam.

*Jadikan al-Quran cermin diri bukan senjata yang membedil sesama sendiri. Moga hidayah Allah sentiasa bersama kita.

0 ulasan: